Brand Risico Analyse

 • Algemene brandveiligheid
 • Wettelijke bepalingen en regelgevingen
 • Noodplan en evacuatieplan
 • Chemische agentia en brand
 • Branddetectiesystemen
 • Brandpreventiesystemen
 • ...

Elektrisch Risico Analyse

 • Wettelijke bepalingen en regelgevingen
 • Attesten en keuringen
 • Hoogspanning - laagspanning
 • Machine richtlijnen
 • BA4 - BA5
 • Signalisaties
 • ...

Welzijn en veiligheid

 • VMS analyse
 • Toetsing aan Faraday Safety model
 • Ergonomie en psychosociale belasting
 • PBM's en het efficiënt gebruik ervan
 • Betrokkenheid hiërarchische lijn
 • Ondersteuning Preventieadviseur
 • ...

Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek.  Samen kunnen we tot de meest passende oplossingen en verbeteringen komen.