Visie

Duurzame veiligheid is een basisrecht voor iedereen: zowel op het werk als thuis of onderweg. Iedereen heeft evenzeer de plicht om zich veilig te gedragen én veilig te handelen om zowel zichzelf als anderen te beschermen.

Missie

Faraday Safety© wil alle medewerkers van organisaties, instellingen en bedrijven inspireren & enthousiasmeren om blijvend aandacht te hebben voor veiligheid & welzijn op het werk en hen de inzichten & vaardigheden bijbrengen om elke dag “safe & well” terug thuis te komen.

Implementatie

Door van hoog naar laag de juiste kennis, vaardigheden en attitude op een praktische & pragmatische manier te implementeren en samen te werken aan een vooruitstrevende & doordachte veiligheidscultuur.
Door bedrijfsleiders, preventie adviseurs en leidinggevenden actief te ondersteunen en een klankbord te zijn in de analyse en toepassing  van de wettelijke bepalingen inzake preventie & welzijn op het werk.
Onze toolbox is bijzonder goed gevuld zodat we onze expertise op een 'no-nonsense' manier in een brede waaier van (erkende) opleidingen kunnen aanbieden.  Deelnemers kunnen in een veilige omgeving nieuwe kennis, kunde en kunst opdoen aan de hand van herkenbare voorbeelden en oefeningen ‘uit het leven gegrepen’.