Safety Behaviour

Hoe meet je 'het denken én handelen van medewerkers inzake veiligheid'?  Wanneer is iets veilig, wanneer is iets onveilig?  Wat voldoende veilig lijkt voor de één, is het helemaal niet voor de ander. Waar trek je als bedrijf de lijn? Hoe stuur je medewerkers hier op aan?
Om veilig te werken, moet aan drie basiselementen voldaan zijn:
  1. de werknemer moet de vereiste kennis bezitten om het werk veilig uit te voeren
  2. hij moet de nodige vaardigheden hebben om het veilig uit te voeren
  3. hij moet ook over de juiste attitude beschikken om het veilig uit te voeren.
Neem één van deze drie weg en er is een verhoogd risico op ongevallen en letsels aanwezig. Het is net die attitude die de grootste uitdaging vormt: je hebt niet veel aan een veiligheidshelm als die 5m van je vandaan op de vloer ligt. Je mag dan nog een sterk leiderschap hebben, je mag dan nog de best-in-class Preventieadviseur in huis hebben … het is een maat voor niets.
  • Hoe krijgen we ze zover: veilig willen werken in plaats van veilig moeten werken?
  • Wat moeten we doen om hen te laten zeggen: “Jij en ik, wij, gaan samen veilig werken.”?
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.