Open trainingen: annulatievoorwaarden - wijzigingen:
Van zodra u van ons een bevestiging van inschrijving krijgt, is uw reservatie definitief. Dit gebeurt uiterlijk één week na uw inschrijving.
 • Indien u méér dan twee weken voor de opleiding door onvoorziene omstandigheden de training niet kan bijwonen, vragen we u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen. We zoeken dan samen naar de beste oplossing voor u en kunnen:
  • of uw inschrijving annuleren
  • of uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum
 • Bent u minder dan twee weken voor de start van de opleiding verhinderd, dan bent u ons het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd. U mag in dat geval wel altijd een collega sturen om de opleiding in uw plaats te volgen.
Incompany trainingen: annulatievoorwaarden - wijzigingen:
De annulatie van een training wordt schriftelijk aanvaard tegen betaling van volgende kosten onder de hieronder vermelde voorwaarden:
 • 100% van het overeengekomen bedrag te betalen, vermeerdert met de eventueel gemaakte kosten, indien de annulatie gebeurt op minder dan twee weken (dus minder dan 10 werkdagen) vóór de geplande trainingsdatum.
 • 50% van het overeengekomen bedrag te betalen, vermeerdert met de eventueel gemaakte onkosten, indien de annulatie gebeurt tussen twee weken en één maand vóór de geplande trainingsdatum.
 • Indien méér dan 1 maand op voorhand geannuleerd wordt, worden enkel de reeds uitgevoerde activiteiten doorgefactureerd, vermeerdert met de eventueel gemaakte onkosten.
 • We begrijpen dat wijzigingen in de agenda’s kunnen voorkomen en dat er soms andere prioriteiten voor de opdrachtgever van toepassing zijn. Faraday Safety© wil hier flexibel mee omgaan en zal na onderling overleg de nodige stappen zetten om nieuwe data in te plannen. Het kan echter geenszins de bedoeling zijn om trainingen (of andere sessies) als een soort “last minute” te wijzigen zonder onderling overleg.
Algemeen:
 • Alle op deze website vermelde bedragen zijn in euro en zijn exclusief BTW (21%).
 • Eventuele accommodatie- en/of hotel- & overnachtingskosten van deelnemers en opleiders, instructeurs, docenten zijn ten laste van de opdrachtgever. In functie van de locatie van de trainingen kan het nodig zijn om voor de opleiders, instructeurs, docenten een voorovernachting te boeken (in onderling overleg).
 • Voor verplaatsingen (per auto) binnen België wordt een tarief van 0,5 euro per km aangerekend. Dit wordt telkens op voorhand duidelijk afgesproken en contractueel vastgelegd.
 • Voor verplaatsingen (per auto) naar het buitenland wordt een tarief van 0,5 euro per km aangerekend vermeerderd met eventuele tolgelden (bijvoorbeeld payage in Frankrijk, tunnels, bruggen…). Dit wordt telkens op voorhand duidelijk afgesproken.
 • Verplaatsingskosten naar/terug en in het buitenland (vliegtickets, taxi, trein) zijn ten laste van de opdrachtgever. De nodige bewijsstukken worden uiteraard voorgelegd.
Facturatie:
Zoals gebruikelijk in ons vakgebied wordt de betaling van onze factuur voorzien twee weken vóór aanvang van het project.  Bij grotere projecten wordt een facturatieschema afgesproken waarbij elke factuur binnen de maand betaald moet worden. Elke andere regeling dient schriftelijk door Faraday Safety© te worden bevestigd.
Overmacht:
Het is te allen tijde mogelijk dat wijzelf een opleiding dienen te annuleren wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden. We nemen in dat geval persoonlijk contact met u op. Faraday Safety© verbindt zich ertoe de datum van projectactiviteiten enkel te wijzigen in geval van overmacht (ongeval, ziekte, ...) of na onderling overleg met de opdrachtgever.
Bij vragen, neem met ons contact op. We helpen u graag verder.
Het Faraday Safety©  team.